Công ty TNHH Thanh Thảnh

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 13/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 20/04/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Công ty TNHH Thanh Thảnh

Công ty TNHH Thanh Thảnh

Công ty TNHH Thanh Thảnh

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/02/2020
Tình trạng: