Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Mỹ

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 03/11/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 21/09/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2019

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Mỹ

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Mỹ

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 07/02/2020
Tình trạng: