Công ty TNHH một thành viên Wacontre

Mức lương: 14,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2021

Mức lương: 9,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 28/02/2021

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 09/02/2021

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 09/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 06/09/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/08/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 21/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 11/05/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/05/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 28/04/2020

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 28/04/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre

Công ty TNHH một thành viên Wacontre

Công ty TNHH một thành viên Wacontre

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 18/01/2020
Tình trạng: