TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 24/04/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/09/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/08/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 28/07/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/07/2020

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/01/2020
Tình trạng: