Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 02/04/2021

Mức lương: 250,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 12/02/2021

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh (Getrans)

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 10/01/2020
Tình trạng: