Công ty TNHH KN CAM RANH

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/06/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 28/02/2021

Mức lương: 9,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/02/2021

Mức lương: 100,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2019

Công ty TNHH KN CAM RANH

Công ty TNHH KN CAM RANH

Công ty TNHH KN CAM RANH

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 01/01/2020
Tình trạng: