Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Hoàng Phát

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 20/07/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/07/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 12/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 28/04/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 28/04/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2019

Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Hoàng Phát

Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Hoàng Phát

Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Hoàng Phát

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 17/12/2019
Tình trạng: