Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Mức lương: 8,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/03/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/08/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 25/06/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/06/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/06/2019

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCSJACCS International Vietnam Finance15th Floor, Centec Tower, 72 - 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, District 3, HCMCJACCS INTERNATIONAL VIETNAM FINANCE Co., Ltd"The best way for your financial solution"

Ngành nghề: Tài chính/Ngân hàng

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 750

Website: www.jaccs.com.vn

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: