VnResource Co. Ltd

Mức lương: 2,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/04/2020

Mức lương: 2,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/08/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/07/2019

Mức lương: 2,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 17/06/2019

Mức lương: 2,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/06/2019

VnResource Co. Ltd

VnResource Co. Ltd

VnResource hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin cao cấp, chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường “high-class”.

Một vài khách hàng tiêu biểu: Tập đoàn Honda Việt Nam, Thaco, Panasonic, Thiên Long Group, Fashion Garment, AMA-Cleverlearn, GLN – Jolo,… 

Giải pháp phần mềm tiêu biểu của VnResource (Tham khảo thêm tại www.VnResource.vn): 

- Hệ thống Phần Mềm Quản lý Nhân Sự (Human Resource Management – HRM Pro) 

- Hệ thống Phần Mềm Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ (Education Business Management – EBM Pro).

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 84949209900

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: https://www.vnresource.vn

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: