Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 20/07/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2019

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Việt Nam JACCS

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 11/11/2019
Tình trạng: