Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

Tin tuyển dụng Mức lương Ngày hết hạn
B2B Sales Engineer (Air Cons) - Work in Da Nang Thương lượng 30/06/2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning

About Johnson Controls-Hitachi Air ConditioningJohnson Controls-Hitachi Air Conditioning is a global air conditioning manufacturer, established in October 2015 as a joint venture of Johnson Controls Inc. and Hitachi Appliances, Inc. Our 16,000 employees create quality products, services and solutions for residential and commercial buildings throughout the world. We exceed customer expectations with the most diverse range of HVAC products in the world – from ductless solutions to chillers to HVAC room air conditioning systems, fueled by our industry-leading technology and innovation. For more information, visit www.jci-hitachi.com.

Ngành nghề Địa điểm
Người đại diện B? ph?n tuy?n d?ng Số điện thoại
Email Fax
Mã số thuế Năm thành lập
Số lượng nhân viên 0 Website
Lưu công ty
Ngày đăng ký 27/05/2019
Tình trạng
Review Date
Reviewed Item
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning
Author Rating