FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/05/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 04/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 29/04/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 29/04/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/04/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 26/04/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 25/04/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 25/04/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/04/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/04/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/04/2021

Mức lương: 3,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/03/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 12/12/2020

FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 05/11/2019
Tình trạng: