Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/02/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 13/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 13/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 12/02/2021

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 09/02/2021

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 08/02/2021

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 10/11/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 08/11/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 08/11/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 08/11/2020

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 20/10/2020

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 13/10/2020

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 03/10/2020

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 16/09/2020

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/09/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/09/2020

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam)

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 05/11/2019
Tình trạng: