Công ty TNHH tiếp vận vận tải quốc tế Võ Lương

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2023

Công ty TNHH tiếp vận vận tải quốc tế Võ Lương

Công ty TNHH tiếp vận vận tải quốc tế Võ Lương

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Nemo HR

Số điện thoại: 0868911132

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 15/11/2023
Tình trạng: