HUONGDUNG

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 25/01/2022

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/12/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/12/2021

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/12/2021

HUONGDUNG

CONG TY CHUYEN CUNG CAP CAC 

Ngành nghề: Chăm sóc khách hàng

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: PHAM THU HUONG

Số điện thoại: 0963439245

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập: 0000

Số lượng nhân viên:

Website:

Ngày đăng ký: 10/12/2021
Tình trạng: