Đất xanh Miền Trung - VNSC

Đất xanh Miền Trung - VNSC

Đất xanh Miền Trung - VNSC

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Đất xanh Miền Trung - VNSC

Số điện thoại: 0932 22 44 3

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/07/2021
Tình trạng: