VÕ THÀNH TÀI

Mức lương: 500,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 24/06/2021

VÕ THÀNH TÀI

VÕ THÀNH TÀI

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 04/07/2021
Tình trạng: