Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội SHB

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2021

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội SHB

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội SHB

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội SHB

Ngành nghề: Tài chính/Ngân hàng

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Phạm Thảo Trang

Số điện thoại: 0914278158

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 13/06/2021
Tình trạng: