FPT TELECOM BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

FPT TELECOM BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

FPT TELECOM BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 10/06/2021
Tình trạng: