ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 02/06/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 01/06/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/05/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/05/2021

ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

ALTARA RESIDENCES QUY NHƠN

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 09/06/2021
Tình trạng: