CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THANH BÌNH PHÚ MỸ

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/05/2021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THANH BÌNH PHÚ MỸ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THANH BÌNH PHÚ MỸ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THANH BÌNH PHÚ MỸ

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 09/06/2021
Tình trạng: