Nội thất PST-HOME

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/06/2021

Nội thất PST-HOME

Nội thất PST-HOME

Nội thất PST-HOME

Ngành nghề: Nội/Ngoại thất

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Nội thất PST-HOME

Số điện thoại: 02363 531 45

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/06/2021
Tình trạng: