VIỆT Á QUY NHƠN - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

Mức lương: 200,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 25/05/2021

Mức lương: 2,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/04/2021

VIỆT Á QUY NHƠN - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

VIỆT Á QUY NHƠN - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 09/05/2021
Tình trạng: