NHÀ TUYỂN DỤNG LINH NGUYEN

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 26/04/2021

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 24/04/2021

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 24/04/2021

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 24/04/2021

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 18/04/2021

NHÀ TUYỂN DỤNG LINH NGUYEN

NHÀ TUYỂN DỤNG LINH NGUYEN

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 28/04/2021
Tình trạng: