Monalisa Luxury Hotel Dannang

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 05/05/2021

Monalisa Luxury Hotel Dannang

Monalisa Luxury Hotel Dannang

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Minh Chau

Số điện thoại: 0706019017

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 19/04/2021
Tình trạng: