Trường Sakura-Olympia

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/04/2021

Trường Sakura-Olympia

Trường Sakura-Olympia

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Trường Sakura-Olympia

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 19/04/2021
Tình trạng: