Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/04/2021

Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ

Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ

Số điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/04/2021
Tình trạng: