CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THẮNG LỢI

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 28/03/2021

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THẮNG LỢI

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 07/04/2021
Tình trạng: