GIA ĐÌNH CẦN TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC LH O3299331O5 CHỊ HÀ

Mức lương: 12,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/03/2021

GIA ĐÌNH CẦN TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC LH O3299331O5 CHỊ HÀ

GIA ĐÌNH CẦN TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC LH O3299331O5 CHỊ HÀ

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 06/04/2021
Tình trạng: