CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DHT

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/03/2021

Mức lương: 9,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DHT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DHT

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 06/04/2021
Tình trạng: