Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 23/04/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3821066

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: http://www.danang.edu.vn/

Ngày đăng ký: 27/03/2021
Tình trạng: