NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

Mức lương: 25,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/04/2021

Mức lương: 25,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 17/03/2021

NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 26/03/2021
Tình trạng: