Khách sạn Maximilan Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/03/2021

Khách sạn Maximilan Đà Nẵng

Khách sạn Maximilan Đà Nẵng

Khách sạn Maximilan Đà Nẵng

Ngành nghề: Nhà hàng/Khách sạn

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: HR

Số điện thoại: 0236 3798 7

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 20/03/2021
Tình trạng: