CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 26/02/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/03/2021
Tình trạng: