Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/03/2021

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Phước Sơn 

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: Nguyễn Trường Vĩ

Số điện thoại: 0905225541

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 26/02/2021
Tình trạng: