Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng phát nhật minh

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 12/03/2021

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng phát nhật minh

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng phát nhật minh

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng phát nhật minh

Ngành nghề: Xây dựng

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Lê tất thắng

Số điện thoại: 02366555757

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 18/02/2021
Tình trạng: