NHÀ TUYỂN DỤNG GIA HƯNG

Mức lương: 250,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/02/2021

NHÀ TUYỂN DỤNG GIA HƯNG

NHÀ TUYỂN DỤNG GIA HƯNG

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/02/2021
Tình trạng: