CÔNG TY TNHH GSHN - GSHN CO., LTD

Mức lương: 25,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/02/2021

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 08/02/2021

Mức lương: 3,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 08/02/2021

Mức lương: 12,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 08/02/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 07/02/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 06/02/2021

CÔNG TY TNHH GSHN - GSHN CO., LTD

CÔNG TY TNHH GSHN - GSHN CO., LTD

CÔNG TY TNHH GSHN - GSHN CO., LTD

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/02/2021
Tình trạng: