Công ty tin học Phi Long

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/01/2021

Công ty tin học Phi Long

Công ty tin học Phi Long

Công ty tin học Phi Long 

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Công ty tin học Phi Long

Số điện thoại: 02363 888 00

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 22/01/2021
Tình trạng: