CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 09/06/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 09/06/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 04/05/2021

CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

CÔNG TY TNHH GARDENLINE VN

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 18/01/2021
Tình trạng: