Kiến Thái. JSC

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 11/02/2021

Kiến Thái. JSC

Kiến Thái. JSC

Kiến Thái. JSC

Ngành nghề: Kiến trúc

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Nguyễn Đình Tình

Số điện thoại: 02363 626768

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 12/01/2021
Tình trạng: