ECH Creative Agency

Mức lương: 12,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/01/2021

ECH Creative Agency

ECH Creative, the global boutique design agency in Vietnam. We especially create memorable design products to help our customers navigate the digital economy and to make life better for one billion people.

Ngành nghề: Báo chí/Truyền thông

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Hồ Thạch Thảo

Số điện thoại: 0946845132

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập: 0000

Số lượng nhân viên:

Website:

Ngày đăng ký: 28/12/2020
Tình trạng: