Vantage Logistics Corporation

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/05/2021

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/04/2021

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 21/02/2021

Vantage Logistics Corporation

Vantage Logistics Corporation

Giới thiệu về công ty Vantage is an independently owned Freight Forwarding Company founded in November 2002 by a team of highly experienced and professional individuals.With more than 100 well dedicated and trained staff, we provide a wide range of freight and logistics services.

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 200

Ngày đăng ký: 22/10/2020
Tình trạng: