Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 20/10/2020

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Trung

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tùng

Số điện thoại: 0905125711

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 13/10/2020
Tình trạng: