40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

Mức lương: 40,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/04/2020

Mức lương: 700 VNĐ

Hạn nộp: 03/04/2020

Mức lương: 15,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/09/2019

Mức lương: 15,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 09/09/2019

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience and breadth of in-depth exposure to the various industries in: administration, finance, manufacturing, engineering, logistics, IT, biosciences and other service sectors. We served our customer needs for all levels of workers.

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 842873026262

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: https://www.40hrs.vn

Ngày đăng ký: 10/07/2019
Tình trạng: