Công ty TNHH Logistics Chim Bồ Câu

Công ty TNHH Logistics Chim Bồ Câu

Công ty TNHH Logistics Chim Bồ Câu

Công ty TNHH Logistics Chim Bồ Câu

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Đặng Thanh Hòa

Số điện thoại: 0972463643

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 18/09/2020
Tình trạng: