Công ty TNHH MTV AN MINH HUY - BHNT Prudential

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/10/2020

Công ty TNHH MTV AN MINH HUY - BHNT Prudential

Công ty TNHH MTV AN MINH HUY - BHNT Prudential

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Trần Thị Thạch Thảo

Số điện thoại: 0974842329

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/09/2020
Tình trạng: