Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/09/2020

Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng

Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng

Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng

Ngành nghề: Lương thực/Thực phẩm

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Đà Nẵng

Số điện thoại: 0343.963.025

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/09/2020
Tình trạng: