NHÀ TUYỂN DỤNG TRAM VUONG

NHÀ TUYỂN DỤNG TRAM VUONG

NHÀ TUYỂN DỤNG TRAM VUONG

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 12/09/2020
Tình trạng: