CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH ĐỊNH

Mức lương: 3,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 01/09/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/08/2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH ĐỊNH

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 08/09/2020
Tình trạng: